Почетна » Односи со инвеститори » Собрание на акционери » Собрание на акционери 2021 » Дополнителни материјали и обрасци за гласање

Дополнителни материјали и обрасци за гласање

i

Гласање со кореспонденција

i

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

i

Терк образец за гласање со кореспонденција за физичко лице

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки

i

Терк образец за гласање со кореспонденција за правно лице

i

Овластување полномошници

i

Поставување прашања

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ