НАШИТЕ ЛУЃЕ СЕ НАШАТА СИЛА!

Кај нас, во Жито Лукс, тоа се луѓето кои со својот иновативен и креативен пристап се секогаш подготвени да го истражуваат непознатото за да им излезат пресрет на потребите на нашите потрошувачи.
Затоа во компанијата сме фокусирани на зголемување на потенцијалот што го имаат нашите вработени и тоа преку соодветни едукативни алатки и онлајн-програми. На тој начин го надградуваме и развиваме деловниот модел и истовремено го прошируваме знаењето и хоризонтите со иновативните техники и методи.
Една компанија е добра онолку колку што се добри нејзините вработени Затоа, во Жито Лукс, се грижиме да ги регрутираме и задржуваме само најдобрите луѓе.

ЗАПОЗНАЈТЕ НЕКОЛКУ ЧЛЕНОВИ ОД НАШИОТ ТИМ:

Владимир Димитриевски

Владимир Димитриевски

Офицер за набавки

Мојата задача како офицер за набавки е сите машини и целата опрема за производство да бидат во добра кондиција и да функционираат. Нашите машини во најголем дел се линии купени од странство и имаат долги рокови на испорака на резервните делови. Секоја интервенција околу нив мора да биде направена брзо бидејќи производството на леб е дневен процес кој не трпи одлагање и застој, па затоа е неопходна координација со целокупниот процес на производство како на леб, така и со делот за брашно и мелница. Со 12-годишно искуство во оваа работа, сметам дека е потребно секојдневно следење на нарачаните делови, комуникација со секторите во компанијата, а најмногу со делот за производство. Покрај интерната комуникација, моето работење опфаќа и комуникација со фирмите од странство, шпедиција, DHL, Брза пошта, како и сите активности поврзани со брза испорака и монтажа на потребните делови. Ние сме затворен процес на производство на леб и брашно кој вклучува огромен број активности и секој дел мора да биде во исправна состојба за сѐ да функционира непречено, а производството да биде успешно.

Клучен дел од нашата работа претставува предвидувањето. Во нашиот сектор сме постојано во борба со времето, меѓутоа не може секогаш сѐ да се предвиди. За среќа, ние сме навикнати на оваа работа, па секојдневното справување со различни ситуации скоро и да не нѐ изненадува.

Тања Кормушоска

Тања Кормушоска

Супервизор на контрола на квалитет и обезбедување на квалитет

Веќе 18 години работам како супервизор на контрола на квалитет и обезбедување на квалитет- работа која многу ја сакам. Затоа слободно можам да кажам дека во Жито Лукс не правиме компромис околу квалитет во ниту еден дел од нашето работење.

Процесот на контрола на квалитет се одвива во повеќе фази: влезна, процесна и излезна контрола на сите параметри на производите. Моите работни задачи вклучуваат контрола на квалитетот на работните процеси, контрола на производите и суровините, проверка на готовиот производ, како и давање препораки за подобрување во сите критични точки од работењето. Преку контролата на ресурсите и суровините се делува превентивно. Проверката на готовиот производ е уште една контролна точка со цел на пазарот да не се пласира производ кој по кој било основ е надвор од рамките на нашите стандарди.

Ние како сектор исто така се грижиме за правилно работење согласно имплеменитраните стандарди на работење во Жито Лукс како што се ISO 9001:2015 и ISO 22000, Б – интегрираната дозвола за заштита на животната средина, а во моментов сме во подготовки за имплементација на Меѓународниот стандард за безбедност на храна.

Жарко Богоев

Жарко Богоев

Супервизор за продажба за надвор од Скопје

Повеќе од шест години работам како супервизор за продажба на леб, но ниту еден ден не е ист со претходниот. Денот го започнуваме со краток координативен состанок на кој се договараме со колегите за задачите кои треба да се исполнат во текот на денот. Секојдневно се следи продажбата, се врши контрола на наплатата, се подготвуваат извештаи, се прават проценки и предвидувања на продажбата. Секојдневно комуницираме со повеќе сектори како што е Секторот за маркетинг со кои се договараме за активностите, со делот за производство каде што врз основа на нашите проценки за идна продажба се прави планот на производство и со дистрибутерите, односно со луѓето кои се нашата продолжена рака, но и огледало на пазарот.

Покрај сите активности в канцеларија, секој ден сме и на терен, како во, така и надвор од Скопје, а сѐ со цел да се види како се имплементираат промотивните активности, што прави конкуренцијата, но и да им се помогне на нашите колеги од продажба кои секојдневно се на терен.

Имаме навистина извонреден тим на продажба. Сите 5 колеги имаме взаемно разбирање и си помагаме. Доколку некаде се јави проблем, работиме тимски на решавањето на проблемот честопати споделувајќи лични искуства. 

Можам да кажам дека Жито Лукс дефинитивно се шампиони на пазарот и со дистрибуција и со застапеност насекаде, со квалитет на лебот, со маркетинг активностите и со големиот избор на производи. Сите овие квалитети овозможуваат брз влез во секој маркет и одлична продажба. Ова покажува дека Жито Лукс успешно работи за крајниот купувач да биде задоволен.

Славица Кутаноска

Славица Кутаноска

Продукт менаџер

Маркетинг, што?

Не верувам дека постои маркетер кој не се соочил со прашањето: “А, што работиш ти?“ или „Кои се твоите обврски?“. Уф…после вакво прашање секогаш има кратка пауза бидејќи одговорот е премногу комплексен за да може да се склопи во една реченица.

Можеби малку претенциозно, но често љубам да кажам дека маркетингот е мини-менаџмент на една компанија.

Да се работи во маркетинг, на кратко, значи да се држат сите конци затегнати. Истражувања, планирање, креирање стратегија и нејзина егзекуција, раководење со буџети, познавање на концептот на враќање на инвестиции, нови идеи, развој на нови производи, конкуренција, соработка со другите сектори… целата оваа низа, за која верувам изгубивте интерес кон крајот, не би била значајна без потрошувачот. Ако се водиме од девизата (маскимата) дека потрошувачот е секогаш во право, дури и тогаш кога не е во право, внимателно треба да се слуша што има да каже, да се задоволат но, и да се надминат неговите очекувања.

Денес потрошувачот зборува погласно од било кога благодарение на новата технологија и концептот на социјални медиуми. За жал лошите вести и во виртуелниот свет се шират побрзо од добрите вести. Еден од најголемите предизвици на секој кој работи во маркетинг е умешноста на користењето на алатките од маркетинг миксот. Маркетингот мора да знае да го носи духот на визионерството, затоа ние продолжуваме будно ги следиме промените на пазарот, на потрошивачите, трудејќи се за секој производ да направиме убава приказна.

Дарко Дејаноски

Дарко Дејаноски

Менаџер на производство

Зошто Жито Лукс, затоа што квалитетот е темелот на нашиот бренд.

Се присетувам, пред полни 24 години, кога првоодделенската наставничка нè однесе во посета на производствениот погон на Жито Лукс во Автокоманда, мирисот и вкусот на топлото лепче сеуште е врежано во моите сеќавања, како пријатен детски спомен. Кој би рекол дека после толку време токму суштината на тоа мое сеќавање ќе биде дел од моето професионално секојдневие.

Брашно+вода+квасец+сол. Едноставна формула за добивање на најзастапениот производ на трпезата на секое семејство. Сепак, основата на секоја од четирите состојки кои делуваат толку чисто и едноставно, е еден комплексен технолошки производствен процес.

За оние што знаат и го работат тоа, процесот на производство на брашно е своевидна уметност, вештина што бара знаење и посветеност. Комплексноста на самиот процес нуди бескрајни можности за непрекинато подобрување на квалитетот на актуелната палета на брашна со најразлична намена кои ги нуди нашата компанија, како и можности за развој на нови типови брашна во зависност од потребите на пазарот, следејќи ги модерните трендови во прехранбената индустрија.

Клучниот збор во целата таа приказна е квалитет.

Почнувајќи со квалитетот на основната суровина во производниот процес – пченицата, квалитетот на современата опрема што ја користиме, квалитетот и знаењето на нашите вработени па се до квалитетот на финалниот производ. Квалитетот е темелот на нашиот бренд.

Поединецот не може да опстане во производство. Фактот што секојдневно соработувам со квалитетен и стручен кадар, било да се тоа нашите технолози, мелничари, одржување, вработени во лабораторија, пакувачи, колеги од останатите сектори и секако, со голема поддршка од менаџерскиот тим, придонесува за многу полесно и попродуктивно справување со работните обврски со крајна цел – континуитет и унапредување на највисоките стандарди на квалитет втемелени во брендот Жито Лукс.