Отворени позиции

Во моментов сите наши работни позиции се пополнети, но и покрај тоа, вие можете да ги дооставите своите податоци (мотивационо писмо и лична биографија CV) преку e-mail адресата

со што ќе бидете внесени во нашата база на потенцијални кандидати. Ви благодариме.
*Податоците кои ќе бидат доставени заедно со CV-то ќе се користат исклучиво за потребите за регрутација на кадар на компанијата согласно Законот за заштита на личните податоци.