СОВЕТИ ЗА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Вистинскиот пат до одржување на здравјето, ведриот дух и благосостојбата на организмот, претставуваат редовните вежби и физички активности, кои мора да се практикуваат во правилна мера и интензитет, и да се комбинираат со здрава исхрана.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ