ПАСТЕРИЗАЦИЈА

Постојат повеќе техники кои обезбедуваат зачувување на квалитетот и хранливата вредност на храната, како и продолжување на рокот на траење на истата. Едни од тие техники се и пастеризацијата и стерилизацијата. Со оглед на тоа дека и двете техники ја користат топлина како главен извор на енергија, со цел да ги променат условите во храната, односно да ги уништат микроорганизмите и нивните спори или да го спречат нивниот развој, тие спаѓаат во т.н. техники за термичка обработка. Стерилизацијата е техника која користи релативно високи температури, со цел да се продолжи рокот на траење на производот и неколку месеци. Притоа, се уништуваат вегетативните клетки и спорите на многу микроорганизми, се менуваат карактеристиките на храната, при што, најчесто, се уништуваат и нејзините хранливи материи. Пастеризацијата, пак, подразбира топлинско третирање на храната, со што се уништува само дел од нејзините микроорганизми. Поточно, примарна цел на пастеризацијата е да се уништат или отстранат патогените бактерии и микроорганизми и да се намали ензимската активност во производот. Процесот на пастеризација зависи од тоа колкава е отпорноста на топлина на одделни микроорганизми во храната, како и чувствителноста на топлина на самиот производ. Затоа постојат два главни вида пастеризација: онаа со дејство на висока температура за кратко време и пастеризација на ниска температура, за подолго време или т.н. третман за продолжен рок на траење.

Пастеризацијата сè почесто се користи како метод за заштита на храната за подолг временски период. Со ваквата техника, која се одвива на пониска температура, не се губат квалитетните карактеристики на состојките на храната, ниту пак, истата го губи или менува својот вкус и состав. Еден од најчестите производи кој се пастеризира е млекото. Покрај него, се пастеризираат и соковите, сирењето и млечните производи, конзервираната храна, разните сирупи, нискоалкохолните пијалаци, виното, путерот, но и многу други производи кои, исто така, подлежат на пастеризација. Во поново време, и лебот е производ на кој започна да се применува процесот на пастеризација. Тоа е пред сè, заради фактот дека сите видови леб најчесто се подложни на влијанието на два фактори – мувлата и влагата, кои придонесуваат за намалување и губење на квалитетот на лебот. Откако лебот ќе излезе од печка, спорите од мувлата, што природно се наоѓаат во животната средина се сместуваат и во лебот. Во текот на неколку дена,доколку лебот не е третиран, мувлата расте и се проширува… Од овие причини, многу пекарски индустрии користат хемиски супстанции, како на пример калциум пропионат, за да го заштитат својот производ. Овие дополнителни хемикалии може да се избегнат токму со пастеризацијата. Жито Лукс е единствениот кој го користи процесот на пастеризација на одредени видови леб. Сите тост лебови, како и одредени специјални лебови, како што се Грахам, Баварски, Нордик, Нутри интегрален со сончоглед, подлежат на процесот на пастеризација. По печењето, лебот се сече, потоа се пакува и се изложува на т.н. повторно печење на посебна температура, во одреден временски интервал. Тоа е процесот на пастеризација кој овозможува да се одржи свежината на лебот со недели без употреба на хемикалии и конзерванси. Дополнително, двојното пакување на тост лебовите, исто така, помага во одржување на природната влажност на лебот подолг временски период. На овој начин тост лебовите остануваат свежи и до 15 дена без употреба на конзерванси.

СЕРТИФИКАТИ

„Жито Лукс“ АД Скопје е реномирана и докажана компанија во областа на квалитетните производи, која се има здобиено со сертификат за квалитет ISO 9001:2000 уште од 2000 година. Оттогаш наваму, останувајќи доследни на нашата цел да нудиме квалитетни производи што максимално ќе ги задоволат потребите на потрошувачите, „Жито Лукс“ воспостави и успешно применува супериорен систем за безбедност на храната, во согласност со прифатените стандарди за безбедност. Како резултат на тоа, во јуни 2009 година, „Жито Лукс“ се здоби со новиот Сертификат за квалитет и безбедност ISO 22000.

Воедно, ISO 22000 го комбинира HACCP (Анализа на ризик и критични контролни точки) планот и предусловните програми во една интегрирана менаџмент-стратегија за безбедност на храната, која се користи за идентификација, спречување и контрола на ризиците на безбедност на храната.

Нашата цел е на потрошувачите и на нивните семејства на Балканот да им обезбедиме производи со врвен квалитет. Како пекари, свесни сме дека врвниот квалитет подразбира производство на природни и безбедни производи. Токму тоа и го правиме применувајќи ги најстрогите стандарди. Сертификацијата ISO 22000 претставува уште една потврда за тоа.

EUROBUSINESS – SUPER BRANDS

Жито Лукс е компанија која што континуирано работи на усовршување на своите производи, доставување до граѓаните беспрекорно вкусни лебови и компанија што својата долгогодишна традиција ја преточи во создавање на супербренд.
Прогласувањето на Жито Лукс за супербренд во четири последователни години, 2011, 2012, 2013 и 2014 година, е само уште една потврда за целокупното работење на компанијата. Признанието супербренд во себе ги компилира вредностите како квалитет на производот, препознатливост на компанијата и нејзините производи, постојаност, комуникација со потрошувачите и грижа за нивните потреби, присутност и распространетост на пазарот. Сето тоа дава дополнителна вредност на лебовите и брашната од Жито Лукс. Ова претставува мотив за понатамошно унапредување во сите сегменти со цел да се оправда секојдневната доверба на голем број задоволни потрошувачи. Признанието на Жито Лукс, за компанија супербренд, е само дополнителен доказ и награда за посветеноста која компанијата ја има кон работата и кон потрошувачите.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ