Контакт

Оливера Ѓуровска

Член на Управен одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, задолжена за финансии и контрола

Адреса: Бул. Македонско Косовска Бригада бр. 44, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 5270 207

Е-маил: ogjurovska@zitoluks.com.mk

Одлука за назначување лице за контакт со инвеститори