78
ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ
ЧЛЕН НА ЕЛБИСКО ГРУПАЦИЈАТА
ОД 2001 ГОДИНА
50000 ТОНИ
МЕЛНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
5
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ ЗА ЛЕБ
400+
ВРАБОТЕНИ
3000
КЛИЕНТИ ДНЕВНО

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ