75

ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

ЧЛЕН НА ЕЛБИСКО ГРУПАЦИЈАТА

ОД 2001 ГОДИНА

50000 ТОНИ

МЕЛНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

5

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ ЗА ЛЕБ

400+

ВРАБОТЕНИ

3000

КЛИЕНТИ ДНЕВНО