Почетна » Односи со инвеститори » Собрание на акционери » Собрание на акционери 2020 » Дополнителни материјали и обрасци за гласање

Дополнителни материјали и обрасци за гласање

i


Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

i

Гласање со коресподенција

i

Терк образец за гласање со коресподенција

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки

i

Поставување прашања

i

Образец за гласање со коресподенција за физичко лице

i

Овластување полномошници

i

Образец за гласање со коресподенција за правно лице

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ