100% ЦЕЛО ЗРНО – 100% ДОБАР ЛЕБ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ