Голема наградна игра во Куманово од 15.3. до 15.6.2017

Соберете 5 баркодови од кои било производи на Жито Лукс и заедно со фискалните сметки и личните податоци (име, презиме и телефон)* испратете ги на адреса: Жито Лукс АД Скопје (за наградна игра), П. фах 200, 1000 Скопје или пак, уфрлете ги во посебно означените кутии во продажните места во Куманово.**
Учествувајте и очекувајте вредни награди!
Извлекувањата на наградите ќе се одржат на: 5 мај и 20 јуни 2017 година. Половина од наградите се доделуваат во првото извлекување, додека другата половина се доделува во второто извлекување. ГЛАВНАТА НАГРАДА – вредносен ваучер за патување од 185.000 денари ќе се извлече на крајот од второто извлекување. Сите недобитни пликоа од првото и од второто извлекување учествуваат во извлекувањето за главната награда.
Во наградната игра може да учествуваат сите потрошувачи кои ќе ги набават производите од продажните места во Општина Куманово .

Личните податоци од добитниците ќе бидат земени само за цел – официјално објавување на добитниците.
**Подетални информации и официјални правила, како и листа на продажни места каде што се поставени кутиите:

Официјални правила за наградна игра “За кумановци верни, награди вредни!”
Листа на продажни места со поставени кутии


Наградната игра е завршена.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ