100% WHOLE GRAIN – 100% GOOD BREAD

100% WHOLE GRAIN – 100% GOOD BREAD

Од неодамна нашата палета производи ја збогативме со нова категорија интегрални лебови чијашто основа е 100 % цело зрно – содржина која има клучна улога во подобрувањето на животниот стил, овозможувајќи голем број здравствени придобивки. Лебовите од 100% цело зрно се...
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

THE NEW FACE OF ZITO LUKS – ENERGY RADIATING FROM THE COMPANY’S NEW PACKAGING

На 15 февруари Жито Лукс го претстави новиoт визуелен идентитет покажувајќи ги новите бои, новото лого и новиот, модерен дизајн на сите пакувања. Унапредувањето на постоечкиот изглед на брендот e одлука на компанијата направена по низа испитувања на мислењето на...
Јавен повик за Годишно собрание на акционери

INVESTMENTS IN ZITO LUKS

We are proud that despite all the challenges this year, we will implement a major investment of modernization of the production which means full digitalization and automation of the distribution of flour in the bread factory. Technical system that will be implemented...

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ