Почетна » Investor relations » Shareholders Assembly » Shareholders Assembly 2019

Shareholders Assembly 2019

i

Извештај од гласање на собрание на акционери на А.Д. Жито Лукс 22.05.2019

i

Кратка биографија за предложени членови на НО

i

Предлог Одлука за откуп сопствени акции од дополнувањето на дневниот ред

i

Финансиски извештаи за 2018 со мислење на ревизорот

i

Annual report of Internal Audit department 2018

i

Annual report for company operations for 2018

i

Public Annoucement for convoking of Annual Assembly of Shareholders

i

Proposal ANnual report for operating of SB

i

Proposal ANnual report for operating of MB

i

Предлог одлуки