Надзорен одбор

Ставрос Бозикас Директор за човечки ресурси во ЕЛБИСКО СА

Ставрос Бозикас има 30-годишно професионално искуство во секторот за човечки ресурси во неколку грчки и интернационални компании во делот на трговијата, рударството и секторот за храна. Тој успешно придонесе за промената на управувањето и организационите трансформации. Магистер е по човечки ресурси на Универзитетот Сорбона, Франција.

Михаел Фандридис, основач и член на EXCEED CONSULTING S.A и ECR HELLAS

Михаел Фандридис потекнува од Атина, каде запишува студии по Економија и Бизнис Администрација на Економскиот Факултет при Универзитетот во Атина. По комплетирањето на студиите, својата кариера ја започнува во PROCTER & GAMBLE, каде што е назначен на неколку позиции со постојано унапредување на надлежностите, а воедно се стекнува со големо меѓународно искуство во Велика Британија и САД.  За повеќе од две децении се до 2002 година е вршител на функцијата Комерцијален Директор во PROCTER & GAMBLE HELLAS. Како основач и член на грчката Асоцијација на производители на брендирани производи, повеќе од 15 години во Асоцијацијата е вршител на функцијата Претседател и Генерален Секретар. Воедно е основач и член на ECR HELLAS, неколку години ангажиран со своите услуги на позицијата Претседател и моментално на функција Генерален Секретар.

Во 2002 година, со своите соработници ја основа EXCEED CONSULTING S.A., консултантска фирма за бизнис услуги од областа на Истражување, Консолидирање на функциите и деловните процеси во компанијата, Корпоративни Обуки и Развој на Човечките Ресурси, како и Регрутирање на ресурси за извршно ниво и врвен менаџмент.

Роберта Теова

Дата на раѓање: 08.03.1967 година во Скопје. Последно работно искуствоРаководител на сектор за општи и правни работи во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје. Колку години е на моменталната позиција13 години. Предходно работно искуствоРаководител на правен сектор  во Друштвото за производство, промет, финансиски и технички инженеринг МАЛЕМА ДОО Скопје. Студии (земја, вид на студии, назив-титула)Дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во февруари  1990 година. Нејзина специјална област се јавните набавки и поседува Потврда за положен испит за лице за јавни набавки издадена од Биро за јавни набавки од 07.05.2010 година