Управен Одбор

Димостенис Рамантанис, претседател на Управниот одбор и генерален директор на „Жито Лукс“ АД Скопје

Димостенис Рамантанис има 20-годишно професионално искуство во Секторот за храна, од кои 7 години во одделите Маркетинг и Продажба и 13 години на врвни управувачки позиции.  Придонел за остварување на значајни   придобивки во грчкиот прехранбен сектор, но и како  дел од менаџерскиот тим во  две успешни приказни: „Delta Dairy“ во Бугарија и „Жито Лукс“ АД Скопје. Магистер е по економија на Универзитетот во Атина и магистер по бизнис-администрација на Универзитетот „St. John“ во Њујорк.

Георгиос Василакис

Георгиос Василакис е роден 1970 година. Дипломирал економија во 1993 година на „Panteion University of Social and Political Sciences “. Георгиос има повеќе од 20 години локално и интернационално искуство во областа на финансии.

Емилија Дубарџиева, член на Управниот одбор, одговорна за прашања поврзани со човечките ресурси

Емилија Дубарџиева дипломирала на Филозофскиот факултет – група Психологија во Скопје, а специјализирала на Економскиот институт во Загреб, Хрватска – Равој на човечките ресурси. Постдипломски студии по менаџмент на човечки ресурси ислушува во Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во Скопје. Во „Охис“ АД Скопје поминува 22 години од својата професионлана кариера како индустриски психолог, самостоен кардолог, специјалист за човечки ресурси. Од март 2005 година работи во „Жито Лукс“ АД Скопје како менаџер за човечки ресурси и администрација, а од септември 2005 станува член на Управниот одбор, задолжена за прашањата поврзани со човечките ресурси.

Георгиос Никифоридис, член на Управен одбор, финаниски менаџер во „Жито Лукс“ АД Скопје

Георгиос Никифоридис е роден   1978 годинa. Од Август 2016 година избран е за Подпреседател на Управниот Одбор и Заменик Генерален Директор на Жито Лукс АД Скопје. Дипломирал во 2002 на Универзитетот за економски и политички науки во Солун, а во 2003 се стекнал со титула магистер по финансии на Универизитетот во Глазгов. Тој има 13-годишно работно  искуство  во  повеќе грчки и интернационални компании. Член е  во бројни грчки сметководствени асоцијации.

Василеиос Бирмпилис , член на Управен одбор, менаџер на производство во „Жито Лукс“ АД Скопје

Василеиос Бирмпилис е роден 1952 година. Дипломирал во 1974 година на Универзитет за економија и бизниc во Атина. Тој има 27-годишно искуство на менаџерски позиции, како раководител на фабрика и менаџер за набавки во повеќе грчки компании.

Наташа Черековиќ,член на Управниот одбор, задолжена за комерцијални и технички прашања

Наташа Черековиќ е дипломиран економист, насока Менаџмент. Професионалната кариера ја започнува во Градежното друштво „Гранит“ – Скопје, како проектант – соработник. Од 2005 година работи во „Жито Лукс“ АД Скопје, прво на позицијата асистент на генералниот директор за технички прашања, а подоцна, во 2006 година, ја зазема позицијата менаџер за технички прашања, а од 2007 година позицијата менаџер за продажба. Од 2009 година е член на Управниот одбор, одговорна за комерцијални и технички прашања.